Hoe kom ik in contact met gevangenen?

Je wilt iets doen voor je medemens die gevangen zit, maar je weet niet hoe je dat moet aanpakken. Laat Gevangenenzorg Nederland je daarbij helpen! Je kunt je aanmelden voor vrijwilligerswerk onder gedetineerden of onder familieleden van gevangenen. Ben je ondernemer en overweeg je een gevangene een kans te bieden door hem aan werk te helpen? Ook dan kun je contact opnemen met Gevangenenzorg Nederland. Is vrijwilligerswerk niets voor je en ben je geen ondernemer? Lees dan de persoonlijke verhalen van gevangenen in onze nieuwsbrief.

Als vrijwilliger gedetineerden bezoeken

Gevangenenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisatie die met 650 vrijwilligers (ex-)gedetineerden en hun familieleden steunt. We doen dit werk vanuit onze kernwaarde “barmhartige gerechtigheid”. Vanuit die gedachte steken wij de hand uit naar onze naaste die zijn verdiende straf uitzit.

Vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter onze organisatie. Als vrijwilliger bezoek je (ex-)gevangenen, tbs-gestelden en familieleden van gedetineerden. Maar onze vrijwilligers doen nog veel meer! Ze bieden morele steun en een luisterend oor. Ook denken ze mee over het zoeken naar woonruimte, opvang, werk of contacten met officiële instanties. Daarnaast zijn er vrijwilligers die onze cursussen over herstel geven in gevangenissen.

Wat verwacht Gevangenenzorg Nederland van een vrijwilliger?

Je kunt bij ons vrijwilliger worden als je 24 jaar of ouder bent, gemotiveerd bent om je in te zetten voor gedetineerden en een christelijke levensovertuiging hebt. Verder moet je over een aantal vaardigheden beschikken, zoals:

  • Belangstelling hebben voor mensen en onderkennen waar een ander behoefte aan heeft.
  • Goed kunnen luisteren en geen overtuiging opdringen.
  • Zelfvertrouwen hebben en in staat zijn om te gaan met uiteenlopende mensen uit verschillende culturen.
  • In staat zijn te evalueren wat je deed of zei en open staan voor feedback.
  • In staat zijn je te houden aan regels en procedures.

Je weet nu wat we zoal van een vrijwilliger verwachten. Laat je door het bovenstaande vooral niet afschrikken. Je krijgt van ons een goede training voordat je echt aan het werk gaat. Bovendien word je tijdens het hele traject deskundig begeleid door een van onze maatschappelijk werkers. Heb je interesse in een vrijwilligersfunctie bij ons? Meld je aan!

Infokader

Ben je werkgever? Ga dan mee naar De Compagnie!

Ondernemers en hun bedrijven zijn onmisbaar voor Gevangenenzorg Nederland. Wij geloven in herstel en helpen gevangenen op weg naar een leven zonder criminaliteit. Dat begint al in de gevangenis. We helpen gevangenen na te denken over hun delict en de gevolgen daarvan voor de slachtoffers, voor de samenleving en voor henzelf. We begeleiden gedetineerden ook bij het zoeken naar een geschikte werkplek. Het hebben van werk is een belangrijke voorwaarde voor een stabiel leven. Wij zijn dan ook dankbaar voor alle ondernemers die een ex-gedetineerde een arbeidsplaats geven in hun bedrijf, of daarvoor open staan.

Het project waarbij ondernemers een belangrijke rol spelen is De Compagnie, een uniek project van Gevangenenzorg Nederland. De Compagnie is een afdeling in de PI in Krimpen aan den IJssel die sinds 2016 wordt gerund door Gevangenenzorg Nederland. Gevangenen bemiddelen naar werk. Dat is het belangrijkste doel van De Compagnie. De Compagnie biedt ruimte aan 14 gevangenen die solliciteren naar een plek op deze afdeling. Naast deze gevangenen verblijven hier 16 gevangenen in een ZBBI-regime die doordeweeks buiten de gevangenis werken en in het weekend met verlof mogen.

Anders dan in een gewone gevangenis

Het leven op De Compagnie is heel anders dan op een gewone afdeling in de gevangenis. Hier werken ‘compagnons’ (zo worden de gevangenen hier genoemd) 2 hele en 3 halve dagen. Daarnaast is er ruimte voor studie, bezoek en sport. Goed in een groep functioneren en verantwoordelijkheid voor elkaar dragen, dat zijn belangrijke leerpunten op De Compagnie. Compagnons leren dat bijvoorbeeld door gezamenlijk de maaltijd te gebruiken, om de beurt te koken, de afdeling schoon te houden enz. De celdeuren zijn 4 dagen per week open tot 21.30 uur. Die avonden zijn er vrijwilligers aanwezig en is er ruimte voor eigen invulling, zoals sport, spelletjes of een goed gesprek.

Compagnons formuleren aan het begin van het traject persoonlijke leerdoelen en bespreken die met de betreffende medewerker van Gevangenenzorg Nederland en de eigen vrijwilliger. Daarbij gaat het om werk, opleidingen, vaardigheden, omgaan met familie en relaties en andere voorbereidingen op het leven buiten.

Wil je als ondernemer zelf ervaren hoe het leven is op De Compagnie? Meld je dan aan voor een bezoek.

Ondernemer als spreker of werkgever

Ondernemers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de compagnons. Dat kan zijn door hen een werkplek te bieden. Maar het kan ook op andere manieren. Zo zijn er regelmatig thema-avonden waarin werkgevers hun kennis en ervaring delen.

Financiële betrokkenheid

Ook de financiële betrokkenheid van de ondernemer is voor ons van groot belang. We hebben elk jaar weer financiële middelen nodig om ons werk professioneel te kunnen uitvoeren. Onze vrijwilligers worden door onze professionals uitstekend toegerust om hun werk onder de gevangenen en hun familieleden te kunnen doen. Dat is goed voor de gevangene en zijn omgeving, maar ook voor de samenleving. Wij weten uit ervaring dat oprechte aandacht voor een gevangene een eerste stimulans kan zijn om een andere weg in te gaan. Hoe minder gevangenen terugvallen in criminaliteit, hoe veiliger de samenleving. We hebben diverse projecten die je als ondernemer kunt steunen.

Kom in contact via de verhalen

Het is niet voor iedereen mogelijk om fysiek in contact te komen met gevangenen. Maar je kunt wel bij hen betrokken zijn. Dat kan bijvoorbeeld door de verhalen te lezen over hun levens en over het werk dat Gevangenenzorg Nederland doet onder gevangenen. De verhalen van gedetineerden en hun familie zijn vaak schrijnend. Onze vrijwilligers krijgen er dagelijks mee te maken en ondersteunen hen in deze moeilijke tijd. In onze nieuwsbrief lees je de persoonlijke verhalen van gevangenen. Wat zij doormaken in detentie, hoe zij gedetineerd zijn geraakt en wat hun plannen zijn voor het leven na de gevangenis.

Ontvang de meest bijzondere verhalen over ons werk