Doneren

Help mee voor bewustwording onder daders

Met uw steun kunnen onze vrijwilligers zich inzetten voor meer bewustwording onder daders en gaan zij in gesprek over de gevolgen van een delict.

Eerder steunde u ons met een gift. Veel dank voor die loyale betrokkenheid! Helpt u nu opnieuw weer mee? 

Hoe veel wilt u doneren?

Doneren kan snel en gemakkelijk