Slachtoffers

Op deze pagina

Hulp voor slachtoffers

Slachtoffer zijn van een delict is vaak ingrijpend. Als slachtoffer ervaar je nog lange tijd de gevolgen van een misdaad. Voor veel slachtoffers kan het helpen om te praten over wat er is gebeurd. Bij Gevangenenzorg werken we met mensen die van delicten worden verdacht of ervoor zijn veroordeeld. Maar we willen ook aandacht hebben voor jouw situatie als slachtoffer. Daarom kun je altijd telefonisch, per e-mail of per chat contact met ons opnemen. We luisteren naar jouw verhaal en denken met je mee waar je het beste mee geholpen kunt worden. Misschien kan één van de onderstaande links jou ook al verder helpen:

  • Slachtofferhulp Nederland biedt hulp aan slachtoffers op het moment dat zij hiervoor openstaan en op een manier die bij hen past. Slachtofferhulp Nederland biedt emotionele steun, hulp in het strafproces en ondersteuning bij het vergoed krijgen van de schade. De ondersteuning is altijd gratis.
  • Slachtofferwijzer.nl geeft informatie over elke vorm van hulp voor slachtoffers van (seksueel) geweld, een ongeval, diefstal en voor achterblijvers van vermisten. Zij bieden informatie over juridische, praktische en emotionele steun.
  • Perspectiefherstelbemiddeling.nl brengt slachtoffers en daders in contact.
  • Aandachtvoorachterblijvers.nl Ben je slachtoffer van een delict door je familielid en heb je behoefte aan steun? Wij bieden hulp aan familie van (ex)gevangenen.

Vertel je verhaal aan (ex-)gevangenen

Als slachtoffer en/of nabestaande is er de mogelijkheid om jouw verhaal te vertellen aan daders in één van de herstelrechtcursussen die Gevangenenzorg Nederland geeft binnen en buiten gevangenissen. Als je dit zou willen doen, bereiden we jou daarop goed voor en je krijgt zorgvuldige begeleiding.

Geïnspireerd door het gedachtegoed van herstelrecht heeft Gevangenenzorg Nederland de SOS Cursus ontwikkeld voor gevangenen. SOS staat voor Spreken over Slachtoffers, Schuld en Samenleving, maar gaat ook over verantwoordelijkheid en herstel. Tijdens de 4de bijeenkomst (van de in totaal acht bijeenkomsten) komt een slachtoffer en/of nabestaande vertellen wat hem of haar is overkomen en de impact die dat heeft gehad. Hierna is er de mogelijkheid om vragen te beantwoorden en in gesprek te gaan met de deelnemers.

Zorgvuldige begeleiding
Het kan een grote stap zijn om als slachtoffer je verhaal te vertellen aan daders. Daarom staan wij voor een zorgvuldige begeleiding. Voorafgaand aan een eerste deelname heb je een uitgebreid intakegesprek met een coördinator van Gevangenenzorg Nederland om te bespreken wat er gebeurd is, wat de gevolgen van het delict zijn geweest en wat de verwachtingen en wensen van jou als slachtoffer zijn. Daarnaast word je voorbereid op wat je kunt verwachten. Ook bieden we je aan om je te ondersteunen bij de voorbereiding van het verhaal dat je gaat vertellen.

Wil je ook…

• je ervaring met criminaliteit en de gevolgen daarvan delen met daders van delicten?
• weten hoe andere slachtoffers met de gevolgen van een misdrijf omgaan?
• in contact komen met daders en vragen hoe ze komen tot het plegen van een delict?
• daders vertellen wat de gevolgen van hun daden kunnen zijn?
• daders leren na te denken over de stappen die zij kunnen zetten richting herstel met hun eigen slachtoffers?
• stappen nemen om je ervaringen een plek te geven en te beginnen aan een proces van herstel?

Dan zou deelnemen aan SOS iets voor je kunnen zijn. Wil je meedoen of meer informatie over deze cursussen? Neem contact op met ons.

Neem contact op