Kerk en detentie

Op deze pagina

Detentie binnen een kerkelijke gemeente

Net als in andere plaatsen in de samenleving kan detentie (helaas) ook voorkomen binnen de context van een kerkelijke gemeente. Een gemeentelid kan in aanraking komen met Justitie, of een gemeentelid heeft een familielid in detentie. Ook kan er via diaconale of missionaire activiteiten contact ontstaan met mensen die te maken hebben met detentie.

Meedenken met kerkenraden en oudsten

Wanneer er iemand uit uw gemeente verdacht wordt van, of veroordeeld is vanwege een delict, ontstaan er complexe situaties. Er kan ook sprake zijn van slachtoffers, binnen of buiten de kerkelijke gemeente. Mogelijk zijn deze vragen herkenbaar:

  • Wat gebeurt er als iemand gearresteerd wordt? 
  • Wat kun je als gemeente betekenen voor een (ex-)gevangenen, voor de achterblijvende familie en voor eventuele slachtoffers?
  • Hoe informeer je de gemeente over dit soort situaties?
  • Wat is nodig opdat een ex-gevangene weer kan terugkeren in de gemeente?
  • Kan ik als predikant of ambtsdrager op bezoek in de gevangenis?

Gevangenenzorg Nederland heeft veel ervaring met de gevolgen van detentie. Dat geldt allereerst het begeleiden van gevangenen, ex-gevangenen en achterblijvers. Maar vanuit onze ervaring met werken aan herstel, kunnen we ook meedenken over hoe u kunt omgaan met de gevolgen van detentie binnen kerkelijke gemeentes. Wij denken graag met u mee. Neem voor meer informatie contact op met onze contactpersoon voor kerken, Kees van der Linden.

Hulp voor gemeenteleden

Heeft een gemeentelid te maken met Justitie? Vertelt iemand u over een zoon die vastzit? Informeer hen over de steun die Gevangenenzorg Nederland biedt. Wij zijn er zowel voor (ex-)gevangenen als voor de achterblijvers. Bekijk op onze website onder het menukopje ‘hulp nodig’ wat wij voor hen kunnen betekenen.

Brochure voor kerkelijke gemeenten

Gevangenenzorg Nederland heeft speciaal voor kerkelijke gemeenten een brochure ontwikkeld ‘Detentie, en dan?’. Hierin komen de meeste gestelde vragen rond detentie en kerkelijke gemeente aan de orde. De brochure biedt een eerste handreiking wanneer zo’n situatie zich voordoet. Download de brochure. U kunt ons ook vragen de brochure per post toe te sturen via onderstaande contactgegevens.