Privacystatement en cookies

Op deze pagina

Privacybeleid

Stichting Gevangenenzorg Nederland, gevestigd aan Koraalrood 25, 2718 SB Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

gevangenenzorg.nl
Koraalrood 25, 2718 SB Zoetermeer
Telefoonnummer +31 (0)79 33 10 568

De directiesecretaris draagt zorg voor de gegevensbescherming van Stichting Gevangenenzorg Nederland. Hij is te bereiken via info@gevangenenzorg.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Gevangenenzorg Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige contactinformatie
 • Ervaring en opleiding
 • Bijlagen
 • Antwoorden op (screening)vragen
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken van hulpvragers Stichting Gevangenenzorg Nederland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u als hulpvrager (indien van toepassing):

 • strafrechtelijk verleden

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Stichting Gevangenenzorg Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling en/of donatie
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatiefolder(s)
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te (laten) maken als vrijwilliger
 • Sollicitatieprocedures
 • Persoonsgegevens bewaren

Stichting Gevangenenzorg Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Gevangenenzorg Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Gevangenenzorg Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Gevangenenzorg Nederland gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Gevangenenzorg Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gevangenenzorg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

NB: Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Stichting Gevangenenzorg Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Gevangenenzorg Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@gevangenenzorg.nl.

Cookiebeleid

Gevangenenzorg Nederland maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen om u te kunnen herkennen als u de site opnieuw bezoekt. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken. Gebruik daarvoor de volgende handleidingen: Google Chrome, Mozilla Firefox en Internet Explorer.

De domeinnaam waaronder de cookies worden opgeslagen is www.gevangenenzorg.nl. De geldigheidsduur van de cookies varieert van de lengte van uw bezoek tot ongelimiteerd. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd. U heeft het recht van toegang tot de van u door middel van cookies verzamelde persoonsgegevens en op rectificatie en/of verwijdering van deze gegevens via versturing van een e-mail aan info@gevangenenzorg.nl. Gevangenenzorg Nederland verzamelt geen persoonsgegevens via cookies.

Functionele cookies:

Er worden geen functionele cookies geplaatst.

Niet-functionele cookies van derde partijen:

Google Analytics 

Google Analytics (cookienamen: __utma, __utmb, __utmc, __utmz) is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Gevangenenzorg Nederland gebruikt deze cookie om bezoekersgedrag in kaart te brengen en op deze manier de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Gevangenenzorg Nederland ziet niet wie (of welke pc) de website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics-cookies vindt u op deze pagina

Hotjar

Gevangenenzorg Nederland maakt gebruik van Hotjar om surfgedrag te observeren en inzicht te krijgen in het surfgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te verbeteren.

Facebook

Gevangenenzorg Nederland maakt gebruik van de Facebook-pixel om websiteverkeer te registreren. Op basis van surfgedrag bieden wij advertenties aan op Facebook.

Disclaimer

De gebruiker van de informatie is zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbare informatie. Gevangenenzorg Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op de site beschikbare informatie (waaronder links naar sites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet – behoorlijk – functioneren van de website.

Copyright 2021Gevangenenzorg Nederland.