Steun het werk van Gevangenenzorg

Dankzij uw steun kunnen onze vrijwilligers gevangenen een luisterend oor bieden, om zo gehoor te geven aan een Bijbelse opdracht. Helpt u ons mee met een gift?

“Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen”

Mattheüs 25:36

‘Ik vind het contact met gevangenen soms een uitdaging’

Lees het eerlijke verhaal van vrijwilliger Arjo.

Lees verhaal