Financiën, ANBI en CBF

Op deze pagina

Gevangenenzorg Nederland is afhankelijk van giften van particulieren, kerken, bedrijven en fondsen. We vinden het belangrijk om verantwoord en transparant om te gaan met geefgeld. Onze jaarrekening wordt daarom gecontroleerd door het accountantsbureau Visser & Visser.

Jaarverslagen

In onze jaarverslagen is te lezen wat we doen, hoe we omgaan met financiën en wat de impact is van ons werk.

Jaarverslag 2020 (Online)
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018

Erkend Goed Doel

Gevangenenzorg Nederland is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat je ervan uit kunt gaan dat Gevangenenzorg Nederland daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

ANBI 

Gevangenenzorg Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat donateurs giften kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De volledige ANBI informatie is vervat in ons jaarverslag inclusief jaarrekening, voor een samenvatting kunt u terecht bij het CBF Erkenningspaspoort.

Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont onder andere op een eenvoudige wijze de inkomsten- en uitgavenverdeling van een goed doel. Daarnaast toont het paspoort kwalitatieve informatie over onze activiteiten en doelstellingen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

Raad voor de Jaarrekening Richtlijn 650 (RJ 650)

Gevangenenzorg Nederland volgt RJ-Uiting 2016-13: ‘Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties’. Dat betekent dat Gevangenenzorg Nederland nauwgezet de boekhoudkundige regels volgt, die een transparante weergave van ontvangsten en bestedingen moet waarborgen. De juiste toepassing van deze regels in de jaarrekening wordt gecontroleerd door een Register Accountant en vastgelegd in een goedkeurende verklaring.