Organisatie

Op deze pagina

Gevangenenzorg Nederland staat onder leiding van directeur bestuurder mr. Hans Barendrecht.

Raad van Toezicht

Gevangenenzorg Nederland heeft een Raad van Toezicht die toezicht houdt op het door de directeur bestuurder gevoerde beleid. Zij komt vier keer per jaar bijeen en bestaat uit:

 • dhr. S. Bezuijen: lid – psycholoog, Psychologenpraktijk Bezuijen
 • mr. A.H.T. de Haas: lid – strafrechtadvocaat bij Alrik de Haas | strafrechtadvocaat en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof ‘s-Gravenhage 
 • mevr. M. Loof: secretaris – oud-notaris
 • drs. ing. W.J. Punt: auditcommissie – rector-bestuurder Het Vlietland College Leiden
 • drs. S. Stoop: voorzitter – burgemeester gemeente West Betuwe

Reglementen

Maatschappelijke raad

Ons werk wordt breed ondersteund binnen politiek en samenleving. Onze maatschappelijke raad bestaat uit:

 • drs. A.G. Knevel – spreker, schrijver, radiopresentator (GNR)
 • mr. C.G. van der Staaij – oud-partijleider SGP Tweede Kamer
 • ir. R. Willems – ex-topman Shell en oud-senator CDA Eerste Kamer
 • drs. P.J.M. van der Sande – voormalig president ICPA, voormalig hoofddirecteur DJI
 • dr. ir. H. Paul – consultant ABDTopConsult, ministerie BZK
 • drs. J.B. Waaijer – voormalig burgemeester Zoetermeer
 • lt. kolonel dr. I. Voorham – voormalig manager Leger des Heils
 • dhr. J. Verburg – niet-uitvoerend bestuurder De Vries en Verburg Groep; voorzitter Algemeen Bestuur
 • dr. G.J. Huisman – managing partner Anders Invest
 • prof. dr. mr. M.J.F. van der Wolf – hoogleraar forensische psychiatrie, Universiteit Leiden & Universitair hoofddocent straf(proces)recht, Rijksuniversiteit Groningen

Statuten

Download de statuten van Stichting Gevangenenzorg Nederland.

Geschiedenis

Gevangenenzorg Nederland is in 1995 opgericht. Samen met twee vrijwilligers begon Hans Barendrecht met het bezoeken van gevangenen. Al snel werden ook familieleden van gevangenen bezocht.

Dankzij een aantal betrokken ondernemers lukte het om in de jaren na de oprichting door te groeien. Het aantal medewerkers groeide, en het aantal zorgprogramma’s breidde zich uit. Dit was ook mogelijk doordat we steeds meer financiële steun kregen van particuliere donateurs. Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van Gevangenenzorg in 2018 schreef directeur Hans Barendrecht een jubileumboek.

Jubileumboek

Bekijk de geschiedenis van Gevangenenzorg Nederland door de ogen van de oprichter.

We zijn dankbaar dat we als organisatie een mooie groei hebben kunnen doormaken. Onze programma’s zijn uitgebreid, verbeterd en geprofessionaliseerd. Momenteel werken bij Gevangenenzorg meer dan 25 medewerkers en bijna 650 vrijwilligers. Hierdoor kunnen wij op grotere schaal elke dag weer gehoor geven aan onze diepste motivatie: geloof in herstel!

Toekomst

We zullen in de komende jaren altijd blijven zoeken naar wegen om gevangenen, tbs-patiënten en hun achterblijvende familie de warme hand te bieden. Veerkracht en omzien zitten in ons DNA. Onze positie in het werkveld is er één van voortdurend aanpassen en meebewegen. Hoe we dat willen doen, leest u in ons Strategisch beleidsplan 2024-2026 Werken aan Transitie, voor medemens en organisatie.