Drijfveren

Op deze pagina

Geloof in herstel

Ons leven is een kostbaar geschenk. Het verdient bescherming en respect. Criminaliteit heeft daar geen boodschap aan. Dat is zonde, want er zijn alleen maar verliezers. En zo worden mensen slachtoffer, voelt de samenleving zich onveilig en laat de dader zijn familie achter met verdriet, schaamte en grote zorgen.

De rechter veroordeelt de dader wel, maar dat is niet genoeg! Gerechtigheid vraagt óók om barmhartigheid. Dat is wat God ons leert in de Bijbel en wat Jezus bracht en deed.

Barmhartige gerechtigheid

Lees meer over onze uitleg van het begrip ‘barmhartige gerechtigheid’.

Lees meer

Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie de helpende hand om samen te werken aan herstel. Dat doen wij met een landelijk netwerk van vrijwilligers en met steun van kerken, bedrijven, fondsen en particulieren. Want wie redt het om in z’n eentje zijn vastgelopen leven weer vlot te trekken?

Persoonlijke aandacht en verantwoordelijkheid staan bij ons centraal. We maken tijd om samen te ontdekken wat er fout ging en wat er nodig is om het leven om te buigen naar een nieuwe toekomst.

Gevangenenzorg Nederland, een stem uit de samenleving die vindt dat niet criminaliteit, maar geloof in herstel het laatste woord mag hebben. Dáár zetten wij ons voor in, uit liefde tot God en de medemens.

“Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen”

Mattheüs 25:36

Ons werk is gebaseerd op een Bijbelse opdracht. In Mattheüs 25 legt Jezus uit dat wanneer gevangenen bezocht worden, je tot Hem zelf bent gekomen.

We zijn er voor iedereen

We bezoeken (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun families alleen wanneer zij dat zelf willen. Daarnaast helpen we iedereen, ongeacht zijn afkomst, levensovertuiging of etniciteit. Wederzijds respect vormt de basis van ons werk.

Steun vanuit de samenleving

We zijn dankbaar dat onze organisatie een breed draagvlak kent. Meer dan 17.000 donateurs steunen ons werk. Daarnaast zijn er honderden kerken en bedrijven die financieel bijdragen aan onze organisatie. Zowel vanuit de samenleving als de politiek ervaren we betrokkenheid op ons werk. Lees meer over onze maatschappelijke raad.

Ontdek wat onze doelen zijn

Wij willen criminaliteit verminderen en gevangenen een luisterend oor bieden.

Lees meer