Aanmeldprocedure

Terug naar overzicht

Een gevangene kan zelf bellen naar Gevangenenzorg Nederland. Wij hebben een gratis nummer. Hij/zij krijgt direct een intakegesprek dat ongeveer 20 minuten duurt. De maatschappelijk werker op kantoor stelt een aantal vragen om de situatie helder te krijgen. In het gesprek wordt besproken wat de gevangene verwacht van het vrijwilligerscontact en welke hulp hij zoekt. 

Op basis van deze intake besluiten we wat we voor de gevangene kunnen betekenen. We nemen altijd contact op met de betrokken casemanager. Meestal zetten we een vrijwilliger in die op bezoek komt. 

Als we een vrijwilliger hebben gevonden, krijgt de gevangene van ons een brief met daarin de datum en het tijdstip waarop de vrijwilliger voor het eerst op bezoek komt. 

Als er in het bezoektraject onderwerpen ter sprake komen die onder verantwoordelijkheid van de casemanager vallen, dan verwijzen wij uiteraard door naar de casemanager.

Met ons vrijwilligerscontact bieden wij een vrijplaats: een plek waar gevangenen openlijk en vertrouwelijk kunnen praten met iemand van buiten. Mocht inhoudelijk overleg tussen de casemanager en Gevangenenzorg wenselijk zijn, dan melden we dat altijd aan de gevangene. Als er sprake is van dreigende uitspraken van een gevangene over zichzelf of anderen, dan nemen we daarover uiteraard contact op met de PI.