Contact met een vrijwilliger

Terug naar overzicht

Spreek je een cliënt die het moeilijk heeft met de detentie van een familielid? Contact met een vrijwilliger kan een steun in de rug bieden. Lees op onze website voor achterblijvers meer over wat wij voor achterblijvers betekenen. Wil je een cliënt doorverwijzen? Dat kan via het aanmeldformulier.

Contact met een vrijwilliger is mogelijk via telefoon, per e-mail of via ontmoeting. Voordat wij daarmee starten, vindt een telefonisch intakegesprek plaats met een maatschappelijk werker. Vrijwilligerscontact kan een aanvulling zijn op professionele hulp. De vrijwilliger wordt getraind en gecoacht door een maatschappelijk werker.