Wil jij een gedetineerde helpen? Lees hier wat je kunt doen

Op deze pagina

Uitspraken als “dat zal mij niet overkomen” bieden geen garantie dat het noodlot jou nooit zal treffen. Dakloosheid, in armoede vervallen, in de gevangenis terecht komen, het kan iedereen overkomen. Voor de persoon die het aangaat (en voor zijn familie) is het een drama als hij in de gevangenis terechtkomt en van zijn vrijheid wordt beroofd, of het nu ‘eigen schuld’ is of een noodlottige samenloop van omstandigheden. Voor deze gedetineerden en hun familieleden wil Gevangenenzorg Nederland er zijn. Wij willen hen graag helpen. En ook jij kunt iets doen voor gedetineerden en hun familie!

Er zijn verschillende manieren waarop je kunt helpen, zoals:
1. Financiële hulp om het werk van Gevangenenzorg Nederland mogelijk te maken.
2. Vrijwilliger worden.
3. Een presentatie of gastles aanvragen
4. Bidden.
Hieronder lees je daar meer over.

Maak het werk onder gedetineerden financieel mogelijk

Het werk onder gevangenen en hun familie heeft effect. Positieve aandacht van onze vrijwilligers kan voor gedetineerden een eerste stap zijn richting herstel. Daar zien wij mooie voorbeelden van. Gedetineerde Arend zegt bijvoorbeeld over het bezoek van zijn vrijwilliger: ‘Ik vind het heel fijn dat ik deze man heb mogen leren kennen, want door zijn bezoekjes heb ik veel meer rust voor mijzelf gevonden.’ Of neem het verhaal van tbs’er Peter, die van onze vrijwilliger leert hoe hij contacten kan leggen op een manier die geaccepteerd is in onze maatschappij. Op die manier loopt hij minder kans om opnieuw in criminaliteit te vervallen. Dat is niet alleen fijn voor Peter, maar voor onze hele samenleving! Lees hier het artikel ‘Als er niemand naar je omziet, word je sneller in een delict gedreven.’

De vrijwilligers gaan voor Gevangenenzorg Nederland de gevangenis of de tbs-kliniek in of op bezoek bij familie. Deze vrijwilligers worden allemaal getraind en begeleid door deskundige professionals. Om dit werk te kunnen blijven doen, is geld nodig. Daarvoor hebben we jouw financiële hulp nodig. Elke donatie is meer dan welkom!

Infokader

Word vrijwilliger en bezoek gedetineerden

Gevangenenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisatie die met zo’n 650 vrijwilligers (ex-)gedetineerden en hun familieleden helpt. We doen dit werk vanuit onze kernwaarde ‘barmhartige gerechtigheid’. Vanuit die gedachte steken wij de hand uit naar onze naaste die zijn verdiende straf uitzit.

Vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter onze organisatie. Als vrijwilliger bezoek je (ex-)gevangenen, tbs-gestelden en familieleden van gedetineerden. Maar onze vrijwilligers doen nog veel meer! Ze bieden morele steun en een luisterend oor. Ook denken ze mee over het zoeken naar woonruimte, opvang, werk of contacten met officiële instanties. Daarnaast zijn er vrijwilligers die onze cursussen over herstel verzorgen in gevangenissen.

Wat verwacht Gevangenenzorg Nederland van een vrijwilliger?

Je kunt bij ons vrijwilliger worden als je 24 jaar of ouder bent, gemotiveerd bent om je in te zetten voor gedetineerden en een christelijke levensovertuiging hebt. Verder moet je over een aantal vaardigheden beschikken, zoals:

  • Belangstelling hebben voor mensen en onderkennen waar een ander behoefte aan heeft.
  • Goed kunnen luisteren en geen overtuiging opdringen.
  • Zelfvertrouwen hebben en in staat zijn om te gaan met uiteenlopende mensen uit verschillende culturen.
  • In staat zijn te evalueren wat je deed of zei en open staan voor feedback.
  • In staat zijn je te houden aan regels en procedures.

Je weet nu wat we zoal van een vrijwilliger verwachten. Laat je door het bovenstaande vooral niet afschrikken. Je krijgt van ons een goede training voordat je echt aan het werk gaat. Bovendien word je tijdens het hele traject deskundig begeleid door een van onze maatschappelijk werkers. Heb je interesse in een vrijwilligersfunctie bij ons? Meld je dan aan.

Infokader

Vraag een presentatie aan over het werk onder gedetineerden

Betrokkenheid bij de steun van gevangenen en hun familieleden begint bij informatie. Daarom vinden wij het bij Gevangenenzorg Nederland belangrijk om presentaties te geven over het leven in de gevangenis en over de manier waarop wij aanwezig zijn binnen de muren. Onze pr-vrijwilligers geven graag een boeiende presentatie bij jou op locatie. Zij doen dit bijvoorbeeld op een jeugdavond, tijdens catechisatie, een gemeenteavond, voor een mannen- of vrouwenvereniging of tijdens een diaconievergadering. De pr-vrijwilligers hebben veel ervaring met het bezoeken van gevangenen en hun familieleden; voor hun presentaties putten zij dus uit eigen ervaring. Meer weten over sprekers?

Bid mee voor herstel van gedetineerden

Gebed heeft binnen Gevangenenzorg Nederland een belangrijke plaats. Alle problemen rondom detentie brengen veel leed met zich mee. Bij gedetineerden spelen vaak gevoelens van onmacht en onvermogen. Maar er gebeuren ook mooie dingen: gedetineerden die hun levens veranderen en weer volop meedoen in de maatschappij. Daar zijn we dankbaar voor. Ook jij kunt met ons meebidden. Maandelijks sturen we per mail gebedspunten op naar mensen in het land die met ons willen meebidden. Samen bidden ze voor de gedetineerden en de vrijwilligers die hen bezoeken. Die gebeden ondersteunen ons bij ons werk!

Infokader

“Een vrijwilliger van Gevangenenzorg hielp mij na vrijkomst in de wirwar van instanties, bij het zoeken van een huis, door hem heb ik rust gekregen.”

Ex-gevangene Jorrit

Wil je meer weten over het werk van Gevangenenzorg Nederland? Neem dan contact op. Ook als je je steentje bij wilt dragen aan het helpen van gedetineerden, kun je contact op nemen of direct doneren.

Infokader