Ik twijfel om mijn familielid in huis te nemen na vrijlating, wat moet ik weten?

Zo’n keus of je je familielid na detentie in huis zal nemen, is voor veel achterblijvers een moeilijk dilemma. Het vraagt om een goede afweging. Welke vrijheid van keus ervaar je? Vind je dat je ook nee mag zeggen? Kijk goed wat hierin haalbaar is voor jezelf. Huisvesting bieden aan je familielid is een vorm van steun. Al zou je je familielid niet in huis nemen, blijven er nog mogelijkheden over om hem/ haar te steunen. Woon je met huisgenoten (partner, kinderen), overleg dan met hen wat hierin haalbaar is. Streef ernaar gezamenlijk op 1 lijn te zitten in de keus. Overweeg welke randvoorwaarden voor jou/jullie belangrijk zijn. Denk aan: termijn, huisregels, bijdrage onkosten enz. Oriënteer je welke consequenties het ‘inwonen’ heeft.

Daarbij maakt het verschil of je familielid tijdelijk bij je logeert of dat je hem/haar bij je laat inschrijven. Als je kiest voor inschrijven, heeft dit gevolgen voor o.a. de gemeentelijke belasting en een evt. uitkering. Als je ervoor kiest dat je gedetineerd familielid bij jou in huis kan komen, spreek dan goed de verwachtingen en afspraken met elkaar door. Zet gemaakte afspraken op papier. De keus om wel of geen huisvesting te bieden kan een heel moeilijke keus zijn. Vooral als het om je familielid gaat. Maak een zorgvuldige afweging. Het is aan jou om de goede balans te bepalen. Wil je erover praten? Je bent welkom! Neem contact op via info@aandachtvoorachterblijvers.nl of bel 079-3310568

Wij helpen wanneer je familielid in de gevangenis zit

Je kunt ons anoniem bellen, mailen of chatten. Je kunt ook bezoek aanvragen van een vrijwilliger.

Lees meer