Werkgever | Wat moet ik regelen als mijn familielid vastzit?

Twijfel je of je je werkgever zal informeren over de detentie van je familielid? Je bent vanzelfsprekend niet verplicht je werkgever hierover te informeren. Merk je echter dat je je taken niet kan doen zoals van je verwacht wordt? Dan is het raadzaam in gesprek te gaan met je werkgever. Als je je werkgever informeert, kan dit kansen bieden voor steun en mogelijk flexibeler werktijden. Er zijn achterblijvers die op deze wijze meer ruimte hebben gekregen voor hun gezin en/ of alle regelzaken.

Je gedetineerd familielid kan tijdens detentie zijn werk niet doen. Het is aan te raden dat hij/zij zo snel mogelijk contact opneemt met zijn/ haar werkgever. Open en eerlijk overleg kan de samenwerking ten goede komen. Detentie kan voor een werkgever een reden zijn voor ontslag. Dit gebeurt niet altijd. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar:

  • de zwaarte van het delict
  •  de duur van de detentie
  • of er een verband bestaat tussen het delict en de werkzaamheden
  • de leeftijd van de werknemer
  • de duur van het dienstverband

Wij helpen je als je familielid in detentie komt

Heb je een vraag? Wil je je verhaal delen? Je kunt ons anoniem bellen, mailen of chatten.

Lees meer

Als het delict samenhangt met de werkzaamheden is het vanzelfsprekend eerder een aanleiding voor een rechtsgeldig ontslag (en zelfs voor een ontslag op staande voet). Als het delict zich echter heeft afgespeeld in de privésfeer ligt dat anders. De werkgever is geen loon verschuldigd aan je gedetineerd familielid over de periode waarin hij/zij in detentie zit.

Wij helpen wanneer je familielid in de gevangenis zit

Je kunt ons anoniem bellen, mailen of chatten. Je kunt ook bezoek aanvragen van een vrijwilliger.

Lees meer