Christelijk goed doel steunen? Denk aan gevangen

Op deze pagina

Je wilt graag een christelijk goed doel steunen. Dat is een mooi plan! Maar welk doel kies je? Dat kan een lastige keuze zijn; er wordt veel goed werk gedaan door christelijke goede doelen organisaties. Laten wij je helpen! Zoek je een doel in Nederland? Een doel dat gericht is op de kwetsbare medemens? Een doel dat niet alleen impact heeft op het leven van die ene mens, maar op de hele samenleving? Heb je alle vragen met ‘ja’ beantwoord? Maak dan kennis met het werk van Gevangenenzorg Nederland!

Infokader

Het verhaal van Rik

Gewoon werk, waar je gezien wordt en waardering krijgt. Voor een gevangene is dat het beste recept om te breken met criminaliteit en succesvol terug te keren in de maatschappij. Werk geeft structuur, inkomen en voldoening. Daarom doen we er bij Gevangenenzorg Nederland alles aan om gevangenen aan werk te helpen. Vaak gaat het goed, soms is de praktijk weerbarstig. Dat blijkt wel uit het verhaal van Rik en zijn manager Teus Benschop van Paracord.eu.

Infokader

Christelijk goed doel steunen

Waarom zou je eigenlijk een christelijk goed doel steunen dat gevangenen, tbs-patiënten en hun familie helpt? In de eerste plaats natuurlijk omdat gevangenen bezoeken een Bijbelse opdracht is. Lees het maar na in Mattheus 25. Maar ook omdat (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een heel kwetsbare groep vormen over wie de samenleving vaak een hard oordeel heeft. Als Gevangenenzorg Nederland willen we er zijn voor deze kwetsbare groep, om hen te steunen zonder hen te veroordelen en om hen te helpen een nieuwe weg in te slaan. We geloven namelijk in herstel. Iedere gevangene verdient een tweede kans, een kans om een andere weg in te slaan. Iedere familie verdient een leven waarin de criminaliteit geen rol meer speelt.

“Tijdens de SOS cursus leerde ik dat ik de slachtoffers leed heb aangedaan”

Lees hoe Jozef veranderde door een cursus van Gevangenenzorg.

Lees verhaal

Kiezen voor een leven zonder criminaliteit

Vrijwilligers spelen een cruciale rol binnen Gevangenenzorg Nederland. Zij reiken de gevangene de hand, ongeacht zijn of haar delict. Ze luisteren, denken mee, adviseren, maar oordelen nooit. Ze benaderen de gevangene als mens. Voor veel gevangenen is die benadering nieuw. Deze oprechte aandacht is voor velen een eerste stimulans om te kiezen voor een leven buiten de criminaliteit. Vrijwilligers gaan in de gevangenis op bezoek, maar blijven de gevangenen ook nog zes maanden begeleiden als hij of zij weer ‘buiten’ komt. Juist dan is het vaak moeilijk. Soms kunnen gevangenen niet meer terugvallen op familie of vrienden, hebben ze geen werk, geen uitkering, geen woning. In die gevallen is terugval in de criminaliteit een enorm risico. Onze vrijwilligers denken mee en zoeken naar oplossingen voor deze problemen.

Wij zijn er ook voor families van gevangenen

Als je Gevangenenzorg Nederland als christelijk goed doel steunt, help je niet alleen de gevangene of tbs-patiënt zelf, maar ook zijn familie. Er zijn veel gevangenen die thuis een partner en kinderen achterlaten, of ouders. Voor die familie kunnen de omstandigheden erg zwaar zijn. Ze zijn boos, ze schamen zich, voelen zich vaak ook veroordeeld door de omgeving. Meestal durven ze in hun omgeving niet eens te vertellen dat hun partner of kind in de gevangenis zit. Ze kunnen er met niemand over praten. Gevangenenzorg Nederland biedt daarom ook aan familieleden de mogelijkheid een vrijwilliger op bezoek te vragen. Aan deze vrijwilliger kunnen ze hun verhaal kwijt en hun emoties tonen. De vrijwilliger komt zeer regelmatig op bezoek, luistert, denkt mee en oordeelt niet.

Vrijwilligers

Onze 650 vrijwilligers zijn de drijvende kracht van onze organisatie. Zij bezoeken soms jarenlang met een bewonderenswaardige trouw de gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. Ze denken mee, luisteren en stimuleren hen een andere weg in te slaan. Het is geen eenvoudig vrijwilligerswerk. Er wordt wel wat van onze vrijwilligers gevraagd. Voor ons een reden om hen de juiste aandacht te geven. Voordat ze als vrijwilliger aan de slag gaan, volgen ze een basistraining. Eenmaal aan het werk, worden ze goed begeleid door onze maatschappelijk werkers. Door het jaar heen zijn er thema- en bijscholingsbijeenkomsten.

Christelijk goed doel met impact op de samenleving

Niet alleen de gevangene en zijn familie zijn ermee geholpen als hij of zij de criminaliteit vaarwel zegt, ook wij als samenleving hebben er baat bij als de gevangene op het rechte pad blijft. Criminaliteit kent alleen verliezers: het slachtoffer, de familie van de dader en zelfs de dader zelf. Iedereen ondervindt er de negatieve gevolgen van. Straf moet er zijn, want gerechtigheid is essentieel. Maar gerechtigheid heeft naast het straffen ook nog een andere kant: barmhartigheid. Daar zet Gevangenenzorg Nederland zich voor in. Onze vrijwilligers oordelen niet, maar gaan naast de ander staan, luisteren en werken samen aan herstel. Het is voor een gevangene of tbs-patiënt vaak moeilijk om onder ogen te zien dat hij of zij fout zit, om woorden te geven aan schaamte en uitzichtloosheid. Verantwoordelijkheid nemen en je leven veranderen vraagt moed. Dat moet de gevangene zelf doen, maar het hoeft niet alleen. Wij helpen daarbij. Het begint bij geloof in herstel.