Impact van ons werk

Op deze pagina

Wij geloven in herstel. Tegelijkertijd erkennen we dat het werken met gevangenen moeilijk kan zijn. Soms is het lastig om echt contact te krijgen en gevangenen kunnen opnieuw verkeerde keuzes maken. Toch zien we dagelijks de impact van ons werk, kleine of grote momenten van herstel!

Gevangenen moed en vertrouwen geven

Binnen onze samenleving wordt op gevangenen neergekeken. Voor met name tbs-patiënten geldt dat hun sociale netwerk vaak ontzettend klein is. Achterblijvers van gevangenen krijgen op een andere manier te maken met eenzaamheid en schaamte.

Als niemand jou ziet zitten, waarom zou je dan nog willen veranderen? Onze vrijwilligers bieden deze doelgroepen een luisterend oor, zonder te oordelen. De kracht van onze organisatie is dat onze vrijwilligers onafhankelijk zijn van andere (overheids)instanties. Ze kunnen bij onze vrijwilligers écht hun hart luchten. Het vrijwilligerscontact heeft impact: uit onderzoek blijkt dat het gevangenen moed en vertrouwen geeft, om met geloof in herstel de toekomst tegemoet te zien!

Onderzoek naar waarde bezoekwerk

Verschillende onderzoeken tonen aan dat vrijwilligerscontact gevangenen werkelijk verder helpt.

Bekijk publicaties

  • Vrijwilligers hebben met ongeveer 281 gevangenen contact in 2023.
  • In 2023 hebben vrijwilligers ongeveer 203 mensen in (tbs-)klinieken ondersteund in de vorm van één-op-één contact.

Gedragsverandering bij gevangenen

Tijdens onze SOS Cursus voor gevangenen vertellen slachtoffers over de gevolgen van criminaliteit op hun leven. Daarnaast laten we gevangenen, via deze cursussen, inzien dat ze verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van hun delict. Ook leren we hen dat er vergeving nodig is wanneer je ergens schuld aan hebt. Voor veel deelnemers gaan de ogen tijdens deze cursussen open. En dat is belangrijk. Inzien dat criminaliteit grote gevolgen heeft voor anderen is een belangrijke stap op weg naar positieve gedragsverandering.

  • 135 gevangenen volgden in 2023 een van deze SOS cursussen.

Een werkzaam leven na gevangenschap

Het is belangrijk dat gevangenen na vrijkomen een baan hebben en in staat zijn zelfstandig te leven. Onze vrijwilligers helpen gevangenen via onze Cursus ArbeidsOriëntentatie (CAO) door met hen in gesprek te gaan over hun kwaliteiten en welke baan daarbij past. Onze adviseurs arbeid denken met de gevangene mee en helpen hen zo nodig bij het zoeken van een passende baan.

  • In 2023 volgden 60 gevangenen de Cursus ArbeidsOriëntatie en bemiddelden we 22 ex-gevangenen naar werk.

Steun voor achterblijvers

Achterblijvers vormen een vergeten doelgroep, ze staan er vaak alleen voor als hun geliefde vastzit. Via bel- en mailconsulten, chat en bezoekvrijwilligers bieden wij hen informatie, advies en morele ondersteuning. Hierdoor voelen achterblijvers zich gezien en gesteund. Daarnaast zorgen wij er via kindercadeaus voor dat de band tussen gevangen ouder en kind zoveel mogelijk intact blijft.

Kindercadeaus

Gevangenenzorg geeft namens gevangen ouders cadeaus aan kinderen van gevangenen.

Lees meer

  • In 2023 hebben we 546 familieleden van gevangenen en tbs-patiënten advies, informatie en steun kunnen bieden via mail, chat of telefoon. Daarnaast kregen 181 achterblijvers steun in de vorm van maatjescontact met een vrijwilliger.
  • We hebben vorig jaar 555 cadeaus overhandigd aan kinderen van gevangenen, namens hun gedetineerde vader of moeder.

Bekijk onze jaarverslagen

In onze jaarverslagen vertellen we uitgebreid wat we afgelopen jaren deden.

Bekijk jaarverslagen