Impact van ons werk

Op deze pagina

Wij geloven in herstel. Tegelijkertijd erkennen we dat het werken met gevangenen moeilijk kan zijn. Soms is het lastig om echt contact te krijgen en gevangenen kunnen opnieuw verkeerde keuzes maken. Toch zien we dagelijks de impact van ons werk, kleine of grote momenten van herstel!

Gevangenen moed en vertrouwen geven

Door de samenleving wordt er als gevangene op je neergekeken. Voor met name tbs-patiënten geldt dat hun sociale netwerk vaak ontzettend klein is. Achterblijvers van gevangenen krijgen op een andere manier te maken met eenzaamheid en schaamte. Onze vrijwilligers bieden deze doelgroepen een luisterend oor, zonder te oordelen. De kracht van onze organisatie is dat onze vrijwilligers onafhankelijk zijn van andere (overheids)instanties. Ze kunnen bij onze vrijwilligers écht hun hart luchten. Het vrijwilligerscontact heeft impact: uit onderzoek blijkt dat het gevangenen moed en vertrouwen geeft, om met geloof in herstel de toekomst tegemoet te zien!

Onderzoek naar waarde bezoekwerk

Verschillende onderzoeken tonen aan dat vrijwilligerscontact gevangenen werkelijk verder helpt.

Bekijk publicaties

  • Vrijwilligers hebben met ongeveer 350 gevangenen contact
  • In 2020 hebben vrijwilligers ongeveer 200 mensen in (tbs-)klinieken ondersteund in de vorm van één-op-één contact

Gedragsverandering bij gevangenen

Tijdens cursussen voor gevangenen vertellen slachtoffers over de gevolgen van criminaliteit op hun leven. Daarnaast laten we gevangenen, via deze cursussen, inzien dat ze verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van hun delict. Ook leren we hen dat er vergeving nodig is wanneer je ergens schuld aan hebt. Voor veel deelnemers gaan de ogen tijdens deze cursussen open. En dat is belangrijk. Inzien dat criminaliteit grote gevolgen heeft voor anderen is een belangrijke stap op weg naar positieve gedragsverandering.

  • 27 gevangenen volgden in 2020 digitaal deze cursussen. Door de lockdowns hebben we veel van deze cursussen moeten schrappen

Een werkzaam leven na gevangenschap

Het is belangrijk dat gevangenen na vrijkomst een baan hebben en in staat zijn zelfstandig te kunnen leven. Onze vrijwilligers helpen gevangenen met het opstellen van CV’s. Via het project De Compagnie worden gevangenen intensief voorbereid op een werkzaam leven na gevangenschap. Door deze voorbereiding verkleinen wij de kans dat gevangenen terugvallen in criminaliteit.

De Compagnie

De Compagnie is een afdeling in de gevangenis van Krimpen waar gevangenen voorbereid worden op een leven met werk.

Lees meer

  • In 2020 hebben we 39 gevangenen aan een baan kunnen helpen, waarvan 14 via De Compagnie
  • 220% kostenbesparing voor de samenleving door De Compagnie

Steun voor achterblijvers

Achterblijvers vormen een vergeten doelgroep, ze staan er vaak alleen voor als hun geliefde vastzit. Via bezoekvrijwilligers en een anonieme chat bieden wij hen morele ondersteuning. Hierdoor voelen achterblijvers zich gezien en gesteund. Daarnaast zorgen wij er via kindercadeaus voor dat de band tussen gevangen ouder en kind zoveel mogelijk intact blijft.

Kindercadeaus

Gevangenenzorg geeft namens gevangen ouders cadeaus aan kinderen van gevangenen.

Lees meer

  • In 2020 hebben we 355 familieleden van gevangenen steun kunnen bieden, waarvan 158 in de vorm van maatjescontact met een vrijwilliger
  • Via de digitale chat hebben we in 2020 ongeveer 400 achterblijvers van gevangenen en ex-gevangenen online kunnen helpen
  • We hebben 1500 cadeaus overhandigd aan kinderen van gevangenen, namens hun gedetineerde vader of moeder

Bekijk onze jaarverslagen

In onze jaarverslagen vertellen we uitgebreid wat we afgelopen jaren deden.

Bekijk jaarverslagen