Kom in actie als bedrijf

Op deze pagina

De betrokkenheid van ondernemers en bedrijven zijn van grote waarde voor ons werk. Dankzij deze financiële steun kunnen onze 650 vrijwilligers professioneel begeleid worden door onze maatschappelijk werkers. Hierdoor kunnen we dagelijks werken aan herstel!

Bijzondere projecten

Ondernemers steunen onder andere de volgende projecten waarbij zowel gevangenen als families van gevangenen ondersteund worden.

Aandacht voor Achterblijvers

Families van gevangenen vormen een vergeten doelgroep. Zij ervaren vaak schaamte, omdat hun kind of partner in de gevangenis zit. Onze vrijwilligers bieden hen een luisterend oor en denken mee met praktische vragen. Kinderen van gevangen ouders hebben het vaak ook heel moeilijk. Om de band tussen ouder en kind zo veel mogelijk intact te houden hebben wij een kindercadeau programma ontwikkeld.

Kindercadeaus

Vaders of moeders in de gevangenis kunnen voor de verjaardag van hun kinderen en met Kerst een cadeautje bij ons aanvragen. Zo wordt er gewerkt aan de band tussen ouder en kind.

Lees meer

Project HerstelWerk

Werk en een goed functionerend sociaal netwerk. Het zijn cruciale elementen in het leven van een  ex-gevangene om uit de criminaliteit te kunnen blijven. Voor een stabiel leven heb je een goed fundament nodig. Dat bereik je niet zonder eerst aan jezelf en het herstel van de verschillende levensgebieden te hebben gewerkt. Het is essentieel dat een gevangene al tijdens detentie daarmee begint. Alleen dan kan hij straks in de maatschappij weer goed functioneren. Met ons project HerstelWerk bieden wij gevangenen daarvoor handreikingen op maat.

Factsheets projecten

  • Achterblijvende gezinnen. Help voor € 1.000 een achterblijvend gezin staande te blijven.
  • Kindercadeau. Aandacht voor kind(eren) van gevangenen. Maak voor € 25 een kind blij met een cadeau.
  • HerstelWerk. Geef voor cursussen aan gevangenen die bijdragen aan een stabiele leefsituatie.
  • Vrijwilligersbegeleiding. Draag bij en maak het herstelwerk dat onze vrijwilligers doen mogelijk.

Een ex-gevangene in dienst nemen

Wij geloven in herstel. Iedereen verdient een kans om na gevangenschap een zelfstandig bestaan op te bouwen. Het hebben van werk is daarvoor heel belangrijk. De kans op recidive (terugval) verkleint als een ex-gevangene werk vindt. We zijn daarom dankbaar dat tientallen ondernemers bereid zijn gevangenen een tweede kans te geven. Het hebben van werk biedt gevangenen een verbeterd zelfbeeld, ritme en sociale contacten. Daarnaast hebben ex-gevangenen eveneens kwaliteiten die op de werkvloer goed tot zijn recht kunnen komen!

We willen graag meer mensen bemiddelen naar werk. Ziet u mogelijkheden voor uw bedrijf of organisatie? Wij informeren u graag over onze aanpak en begeleiding. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bedrijven die ons steunen

Een groeiende groep betrokken ondernemers draagt het werk en de missie van Gevangenenzorg Nederland een warm hart toe. Daar zijn we dankbaar voor!

Neem contact op met Huib Hartog

Relatiemanager Bedrijven
H.Hartog@gevangenenzorg.nl
+31 (0)6 823 589 78