Nieuws

20 jaar steun voor achterblijvende familie

Terug naar overzicht

Als Gevangenenzorg Nederland zetten we ons dit jaar voor het 20ste jaar in voor steun aan de achterblijvende familieleden van gevangenen. Ze vormen een grote, maar verborgen groep. Er zijn nauwelijks voorzieningen voor hen. Daarom willen wij hen een luisterend oor bieden, zonder oordeel.

Het aantal achterblijvers dat een beroep op ons doet, neemt flink toe: van 26 in het jaar 2000 naar 363 in 2020.We zijn dankbaar voor het vertrouwen die groeiende groep achterblijvers ons geeft!

Maar er is nog veel werk te doen. Jaarlijks zitten zo’n 10.000 mensen in detentie. Velen van hen laten familie thuis achter, met alle pijn en verdriet die dat met zich mee brengt.  Het is mooi dat steeds meer achterblijvers ons (onder meer) via aandachtvoorachterblijvers.nl weten te vinden.

Onze vrijwilligers bieden hen een luisterend oor en denken mee in praktische zaken. Alle vrijwilligers krijgen van ons vooraf een training en ze kunnen altijd terugvallen op de maatschappelijk werkers op ons kantoor.

We bieden de achterblijvers steeds meer maatwerk: naast bezoek van een vrijwilliger bieden we ook bel- en mailconsulten, chathulp en lotgenotencontact.  We zijn dankbaar dat behalve de achterblijvers ook steeds meer professionals van andere organisaties ons weten te vinden!

We willen ditzelfde werk de komende jaren blijven doen. Daarnaast breiden we onze dienstverlening verder uit met onder meer lotgenotendagen eind 2021.