Nieuws

Bloemen van barmhartigheid

Terug naar overzicht

Hoop en barmhartigheid. Die twee elementen kenmerken het kleurrijke schilderij dat sinds kort ons kantoor in Zoetermeer verrijkt. Het is ontworpen door Peter Nelissen die behalve criminoloog ook beeldend kunstenaar is. Hij maakte het kunstwerk  ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Gevangenenzorg in 2023.

Peter Nelissen beeldt op dit schilderij de hoop en de barmhartigheid uit die de vrijwilligers van Gevangenenzorg bieden. Aan het eind van de lange korenaren (een verwijzing naar het logo van Gevangenenzorg) is licht te zien. Licht als hoop aan het einde van de (detentie)tunnel.

Korenaar

“In de christelijke symboliek neemt de korenaar een zeer prominente plaats in”, legt Peter Nelissen uit. ”Ze verwijst naar het graan als grondstof voor brood en Christus als het levende brood en als bron van het geestelijke leven. Ze verwijst ook naar wederopstanding, overwinning, vruchtbaarheid en een nieuw begin. Last but not leest verwijst de korenaar naar hoop, dat in existentieel opzicht ook het centrale thema is van het leven van gevangenen. Hoop is voor hen vaak nog het enige dat overblijft en Gevangenenzorg heeft dat heel goed begrepen. De korenaar staat niet voor niets in jullie logo.

De kleine bloemen onderaan in het duister van het traliewerk gaan over het mooie van barmhartigheid en datgene wat het verder laat ontkiemen.”