Nieuws

‘Wees kwetsbaar, dan bent u op uw sterkst’

Terug naar overzicht

“Ons werk is gebaseerd op Mattheüs 25 vers 36. Toch is het niet vanzelfsprekend dat je met je hulpvrager over het geloof kunt spreken.” Met deze openingswoorden introduceerde Kees van der Linden (vrijwilligerscoördinator) het thema van de Vrijwilligersdag 2023.

Het was een inspirerende en gezellige dag, zaterdag 7 oktober in de Kruispunt in Amersfoort. Samen met zo’n 180 vrijwilligers dachten we na over het thema ‘Geen woorden, maar daden!?’, over onze identiteit. We zongen met elkaar onder muzikale begeleiding van Arthur, Chantal en Martijn. We luisterden naar openings- en slotwoorden. En we genoten van de onderlinge ontmoetingen en het uitwisselen van ervaringen tijdens de koffie- en lunchpauze. Maar wat ons het meest zal bijblijven, zijn de bezielende en bemoedigende woorden van de hoofdspreker van deze dag: Jojanneke van Schaik, majoor bij het Leger des Heils en betrokken bij de tak Jeugdbescherming en Reclassering.

‘Dankuwel’

“We hebben iets gemeenschappelijks”, zei ze. “Als Leger des Heils zijn we er net als jullie voor de kwetsbaren. En allebei geloven we dat herstel mogelijk is. We geloven in toekomstperspectief.  Ik vind het echt bijzonder als ik zo de zaal inkijk en zoveel mensen zie die daaraan willen werken. Een grote dankuwel dat u dit geeft aan de samenleving!”

Majoor Jojanneke van Schaik begon haar lezing met iets te vertellen over haar eigen levensloop. Op 27-jarige leeftijd werden zij en haar man op een bijzondere manier geroepen door God. Ze verkochten hun huis, zegden hun baan op, kwamen in dienst van het Leger des Heils en gingen theologie studeren.  

Relatie

In haar huidige functie bezint Jojanneke zich op het thema identiteit. Iemands identiteit blijkt uit de manier waarop iemand dingen doet en zegt. “Identiteit begint met relatie. Onze christelijke identiteit vloeit voort uit onze relatie met God. Wij mogen God weerspiegelen in ons doen en laten. Ik vind het nogal wat dat u dit allemaal in uw vrije tijd doet. U wil oprecht iets betekenen voor een ander. Maar u kunt in een spagaat terecht komen. U bent christelijk en u wilt graag over je geloof praten. Anderzijds is het de vraag of dat op dat moment wel wijs is.”

Tekst loopt door onder de foto.

Vertrouwensband

Jojanneke van Schaik deelde twee voorbeelden uit haar eigen praktijk. Ze vertelde over een collega die in gesprek was met een cliënt en al snel over het geloof begon. Dat werkte niet. Waarom niet? Omdat er nog geen vertrouwensband was. Maar je kunt ook te weinig delen, liet ze zien aan de hand van een ander voorbeeld. Een collega  sprak juist niet over zijn geloof. Hij dacht dat de cliënt wel uit zijn daden zou opmaken dat hij gelovig is. Maar de cliënt had dat helemaal niet door en zei achteraf: ‘Jullie hadden wel oog voor mijn maatschappelijke problematiek,. Maar mijn gebroken hart werd niet geheeld. Dat kan alleen God.’ Die cliënt gaf aan dat hij had gewild dat het daarover was gegaan.

“Jullie zijn het zout der aarde, zegt de Bijbel. Teveel zout in ons eten is niet lekker, te weinig ook niet. Probeer een goede balans te scheppen tussen luisteren en spreken.”

In gesprek

Na de koffiepauze spraken we in groepjes over vragen als: Wat heb je nodig om met je hulpvrager over geloof te kunnen spreken? En: ‘Waar put jij kracht uit als je weinig herstel ziet in het leven van je hulpvrager?’ Het zijn vragen die volop leven blijkt wel uit de geanimeerde gesprekken die volgden.

Tekst loopt door onder de foto.

Kwetsbaar

Als afsluiting gaf Jojanneke ons een dringende oproepen mee. “Mensen, blijf vragen stellen, blijf oprecht geïnteresseerd. Laat u leiden door Gods geest. Hij zal u leiden en Hij zal u woorden geven. Durf kwetsbaar te zijn en wees bereid je eigen verhaal te delen. Wees kwetsbaar, dan bent u op uw sterkst.” Maar voor alles: “Laat uw relatie met God niet versloffen. Alleen op die manier kunt u een voorbeeld zijn in woord en daad.”