Nieuwsbrief

Al twintig jaar op de bres voor achterblijvers

Terug naar overzicht
Op deze pagina

Al twintig jaar kloppen achterblijvende familieleden van gevangenen en tbs-patiënten bij ons aan. Wat ze vragen is iemand die luistert zonder te oordelen. Het aantal achterblijvers dat we konden steunen, is in de loop van de jaren flink toegenomen. We zijn dankbaar dat steeds meer achterblijvers ons weten te vinden.

Het was een van onze vrijwilligers die ruim twintig jaar geleden meerdere keren aandacht vroeg voor de situatie van de achterblijvende familie. Die vraag betekende een duw in de goede richting om met een pilot te beginnen en een stagiaire aan te stellen voor een jaar. En zo organiseerden we in het jaar 2000 voor het eerst lotgenotenbijeenkomsten voor familieleden. Dat werd zo goed ontvangen, dat we besloten er dagelijks te willen zijn voor de achterblijvers. We gaan nog steeds thuis op bezoek en bieden 1-op-1 lotgenotencontact, maar bellen, mailen en zelfs chatten is ook mogelijk. Zo is er steeds meer maatwerk in de steun aan achterblijvers.

Verborgen groep

Achterblijvers vormen een grote, maar verborgen groep. Gemiddeld zitten dagelijks zo’n 9.000 mensen in detentie. Velen van hen laten familie thuis achter, met alle pijn en verdriet die dat met zich mee brengt. Er blijft veel werk voor ons te doen, want er is nog steeds een enorm tekort aan aandacht voor de achterblijvers. Ze kunnen nauwelijks ergens terecht. Het is fijn dat steeds meer achterblijvers ons weten te vinden. Vaak via aandachtvoorachterblijvers.nl of doordat professionals van andere organisaties hen naar ons doorverwijzen.

Blik vooruit

Voor de toekomst hebben we nog meer plannen. We delen er alvast twee: Eind 2021 starten we met lotgenotendagen voor achterblijvers. En verder bekijken we de mogelijkheid van ontvangstvrijwilligers bij de poort van de gevangenis. Een bezoek aan de gevangenis kan voor de familie namelijk erg confronterend zijn. Wij willen er zijn om hen te ontmoeten en te steunen!

Dankbaar

Dankbaar kijken we terug op ruim twintig jaar aandacht voor achterblijvers. Dit had niet gekund zonder de trouwe inzet van vrijwilligers en zonder uw gebed en steun, hartelijk dank! We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat achterblijvers ons geven. In het bijzonder gaat onze dank uit naar God. Hij voorzag en voorziet in wat nodig is.

Gerdine Jonker – Harteveld
Beppie van der Linden – Geurtsen

Maatschappelijk werkers Achterblijvers