Nieuwsbrief

Column: Tekort

Terug naar overzicht

Er  is vrijwel geen sector zonder personeelstekort. Van onderwijs, techniek en zorg tot de bakker om de hoek.

Hoe zit dat in ons werkveld van detentie? Ik zie twee dingen: een groot tekort aan betaald personeel in gevangenissen, en een overschot aan ‘onbetaalbaar personeel’ bij Gevangenenzorg. Het Gevangeniswezen heeft 1.100 vacatures open staan op een totaal van 16.000 fte. Hierdoor staan ruim 300 cellen leeg. Door een toename van de duur van gevangenisstraffen, zal de druk op het gevangeniswezen verder toenemen. Ik schrijf deze column aan de vooravond van een debat over deze problematiek dat de minister zal hebben met de Tweede Kamer. Uiteraard volg ik dat met veel belangstelling. Meer inzet van taakstraffen ligt voor de hand (en zou ik ook verstandig vinden – het heeft meer effect en is goedkoper) en er zal gezocht worden naar meer en slimmer gebruik van digitale mogelijkheden. Spannend (menselijke maat) en fascinerend (hoe gaat detentie meebewegen in de digitale transitie van onze samenleving) tegelijk.

Hoop en veiligheid

Dan, een overschot aan ‘onbetaalbaar personeel’. Bijna dagelijks moeten we ‘nee’ verkopen aan mensen die zich bij ons aanbieden als vrijwilliger. Er is werk genoeg, maar het ontbreekt aan voldoende geld om de vrijwilligers te begeleiden en onze zorg af te stemmen met de gevangenissen. Dit zijn twee essentiële pijlers voor een succesvolle samenwerking tussen Justitie en Gevangenenzorg. Ik hoop van harte op politieke lef en visie om de samenleving meer te betrekken in de periode van detentie. Vrijwilligers brengen hoop, veiligheid en beweging naar een nieuwe toekomst.

“Hoe meer iemand zijn eigen tekort heeft geaccepteerd, hoe beter hij kan luisteren.

Tot slot, ik maak een brug naar onszelf en Pinksteren. ‘Hoe meer iemand zijn eigen tekort heeft geaccepteerd, hoe beter hij kan luisteren.’ Deze wijsheid las ik bij Pater Frans van der Lugt. Tien jaar geleden werd hij door IS vermoord in Homs (Syrië). De Geest die uitgestort is op het Pinksterfeest overtuigt van zonde en oordeel en leert gerechtigheid te doen (Johannes 5) ‘omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien’, zegt Jezus. Een menselijk tekort dat is verzoend door God, schept een overvloed om vrede te zoeken voor de stad, zoals Jeremia zegt. Moge de wind van de Geest rijkelijk ruisen, ook in detentie in de luister-tijd die vrijwilligers pro Deo aanbieden.

met gevangen groet

Hans Barendrecht

directeur bestuurder