Nieuwsbrief

Een andere man

Terug naar overzicht

Herstel hoeft niet te betekenen dat alles weer wordt zoals het was. “Vergelijk het met een lekke band. Als je de band plakt, kun je weer rijden, maar je blijft altijd zien dat hij is geplakt. Soms is herstel niet op alle levensgebieden mogelijk, maar op enkele wel”, zegt Annemieke den Boer, coördinator herstelrechtcursussen.

“Wij helpen gevangenen met onze SOS cursussen te beseffen welke schade een delict aanricht bij anderen en bij henzelf, om hen daarna te helpen het leven weer op te pakken”, legt Annemieke uit. “Er is herstel mogelijk.” Die overtuiging zit ook in de visie van een brede internationale beweging van herstelrecht. Onze SOS Cursus zou je daaronder kunnen scharen. Annemieke ziet het als haar missie om dit verder uit te dragen in gevangenissen en tbs-klinieken. Ook op kantoor praten we hier veel over, vooral om te kijken hoe we ons hertelwerk kunnen verbeteren.

Dat slachtoffer zei tegen deze man: ‘Jij mag er ook gewoon zijn’

Slachtoffer

Draag met een gift bij aan het herstel van gevangenen

Door uw steun zijn ontmoetingen tussen gevangenen en slachtoffers mogelijk.

Doneer direct

Een mooi voorbeeld van herstel maakte ze recent mee tijdens de eerste SOS Cursus die ze gaf in een tbs-kliniek. “Een van de deelnemers zei: ‘Wat ik heb gedaan, is zo erg daar kan nooit vergeving voor zijn.’ Als ik vroeg ‘Kun je jezelf vergeven?’, zag ik weerstand bij hem. Tijdens de vierde cursusbijeenkomst kwam een slachtoffer vertellen over het delict dat haar was aangedaan. Dat slachtoffer zei tegen deze man: ‘Jij mag er ook gewoon zijn.’ Het gaf hem zoveel lucht om dat te horen uit de mond van een slachtoffer dat ongeveer hetzelfde had meegemaakt als wat hij had gedaan. Op dat moment kon hij dat aannemen. Het was een andere man die ik daarna in de cursus terugzag.”

Vier lagen van herstel

Herstelrecht gaat uit van vier lagen van herstel:

  • herstel van de gevangene zelf. Denk aan het ontwikkelen van vertrouwen in de toekomst, maar ook aan het vinden van een huis of werk;
  • van het netwerk van de gevangene. Het vertrouwen van familie en vrienden is beschaamd. Het is belangrijk dat de gevangene daar verantwoordelijkheid voor neemt.
  • van het slachtoffer. De dader beantwoordt vragen van het slachtoffer, kan angst wegnemen, vergeving vragen.
  •  herstel richting de gemeenschap. Hiermee wordt bedoeld dat een dader weer kan meedoen in de maatschappij.

Herstel gaat over al die levensgebieden. We proberen met elkaar stapjes te zetten in de hoop dat er zelfs volledig herstel mogelijk is. Het gaat om herstel in de gevangene zelf, maar ook in relaties met anderen. We zien dat als een zegen van God. Herstel in relatie met God is een geestelijke zegen en een werk van de Heilige Geest.