Nieuwsbrief

Samenwerken met de reclassering

Terug naar overzicht
Op deze pagina

Gevangenenzorg Nederland werkt sinds maart 2021 officieel samen met de reclassering. Nadat de reclassering van de overheid de opdracht kreeg meer samen te werken met vrijwilligers, volgde een periode van onderzoek en kwam zij uit bij Gevangenenzorg en Stichting Exodus. Dat betekent dat reclasseringswerkers voortaan cliënten naar ons doorverwijzen voor contact met een vrijwilliger.  

Vanwaar deze vrijwilligersinzet voor reclassanten? Omdat er voor hen echt iets op het spel staat! Want ook al volgt er na een delict niet altijd gevangenisstraf, de rechter legt vaak wel toezicht door de reclassering op. Dat betekent dat iemand zich voor een bepaalde tijd aan bepaalde voorwaarden moet houden. Houdt iemand zich daar niet aan, dan volgt alsnog gevangenisstraf.  

Het blijkt echter vaak pittig om – ook zonder detentie – je leven te herpakken na een delict, met alle daaruit voortvloeiende schade (emotioneel, financieel en/of sociaal) van dien. Het afgelopen jaar hebben we voor ruim dertig reclassanten een vrijwilliger ingezet en bleek een luisterend oor en een helpende hand ook voor hen van grote betekenis. Voor het tweede pilotjaar hebben reclassering en Gevangenenzorg afgesproken tussen de vijftig en 75 reclassanten te ondersteunen met een vrijwilliger.

‘Er staat iets op het spel voor hen’

Maatschappelijk werker Gerie-Anne

Meerwaarde 

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt keer op keer de meerwaarde van vrijwilligersinzet voor (ex-)gevangenen: het haalt mensen uit hun isolement, vergroot hun zelfvertrouwen en veerkracht en geeft hen hoop en perspectief. Bijzonder waardevol dus!  

Een reclasseringswerker verwoordt het zo: “Wanneer onze reclassanten het opgeven of de kracht niet hebben, is contact met de vrijwilliger een aanmoediging om vol te houden en door te gaan. Het hoeft geen grote stap te zijn, kleine dingen zijn namelijk ook belangrijk.” 

Gerie-Anne van den Brink, maatschappelijk werker