Als vrijwilliger gevangenen bezoeken

Op deze pagina

De wereld achter de gevangenismuren is voor veel mensen (gelukkig) onbekend terrein. Het is een heel eigen, van de buitenwereld afgesloten leefgebied. Maar wist je dat jij als vrijwilliger welkom bent in deze ommuurde gebouwen? Jij kunt veel betekenen voor gevangenen en daarmee ook voor de samenleving. Jouw bezoek aan een gevangene, de aandacht die jij als vrijwilliger geeft, kan voor een gedetineerde het verschil maken. Het kan voor hem een stimulans zijn om afstand te nemen van zijn criminele leven en een nieuwe weg in te slaan. Gevangenenzorg Nederland kan je helpen aan zo’n mooie vrijwilligersfunctie. Wij zijn blij met jouw aanmelding als vrijwilliger en ook het gevangeniswezen kijkt uit naar jouw komst, want justitie wil de wereld van buiten meer naar binnen brengen en dat via vrijwilligers.

Wie is Gevangenenzorg Nederland?

Gevangenenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisatie die met 650 vrijwilligers (ex-)gedetineerden en hun familieleden steunt. We doen dit werk vanuit onze kernwaarde ‘barmhartige gerechtigheid’. Vanuit die gedachte steken wij de hand uit naar onze naaste die zijn verdiende straf uitzit.

Vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter onze organisatie. Als vrijwilliger bezoek je (ex-)gevangenen, tbs-gestelden en familieleden van gedetineerden, geef je in de gevangenissen cursussen over herstel, of ben je tijdens de Meet Up een dagdeel aanwezig op de gevangenisafdeling om in gesprek te gaan met de gevangenen die dat willen of om een spelletje met ze te doen.

Waarom zou je als vrijwilliger gevangenen gaan bezoeken?

Wij geloven in herstel: voor gevangenen én voor de samenleving. Als vrijwilliger voorkom je dat gevangenen geïsoleerd raken van de buitenwereld, verklein je recidivegevaar en help je mee aan een veilige en succesvolle re-integratie. Dat is niet alleen goed voor de gevangenen, maar ook voor de maatschappij waarin zij terugkeren.

Als christelijke organisatie geloven wij erin dat mensen een tweede kans verdienen. Lees over onze drijfveren.

Over welke vaardigheden moet een vrijwilliger die gevangenen bezoekt beschikken?

Het is belangrijk om te weten dat je bij ons vrijwilliger kunt worden als je 24 jaar of ouder bent en een christelijke levensovertuiging hebt. Dat is ons uitgangspunt, daarnaast is het voor dit werk nodig om over enkele algemene vaardigheden te beschikken.

Het is belangrijk dat vrijwilligers:

  • Belangstelling hebben voor mensen en herkennen waar een ander behoefte aan heeft;
  • Goed kunnen luisteren en geen overtuiging opdringen;
  • Zelfvertrouwen hebben en in staat zijn om te gaan met uiteenlopende mensen uit verschillende culturen;
  • In staat zijn te evalueren wat ze deden of zeiden en open staan voor feedback.
  • In staat zijn zich te houden aan regels en procedures.

Voor de speciale programma’s, zoals de cursussen over herstelrecht en de Meet Up, worden specifieke vaardigheden gevraagd.

Infokader

Wat kun je als vrijwilliger bij Gevangenenzorg Nederland gaan doen?

Bezoekvrijwilliger voor gevangenen
Als bezoekvrijwilliger van een gevangene ga je eens per twee tot drie weken op bezoek in de gevangenis. Je biedt morele steun en een luisterend oor. Ook denk je mee over het zoeken naar woonruimte, opvang, werk of contacten met officiële instanties. Je bezoekt steeds dezelfde gevangene. Na elk bezoek schrijf je een kort verslag, zodat de maatschappelijk werker op kantoor het traject goed kan begeleiden.

Vrijwilliger voor Meet Up
Uit onderzoek blijkt dat gedetineerden het prettig vinden nu en dan eens een goed gesprek te voeren met iemand van buiten. Dat kan door regelmatig vrijwillig een gevangene te bezoeken, maar het kan ook door samen met een andere vrijwilliger geregeld ongedwongen op een afdeling in de gevangenis te zijn. Gedetineerden kunnen je even aanspreken, maar je kunt ook zelf een gesprek aanknopen.

De gevangenis stelt dit bezoek op prijs omdat het de sfeer op de afdeling verbetert en de gevangenen stimuleert om na te denken over hun toekomst na gevangenschap en wat ze daarvoor moeten doen. Een Meet Up is altijd op een vaste dag, soms ook op zaterdag.

Bezoekvrijwilliger voor familie van gevangenen
Voor familieleden van gevangenen is detentie een moeilijke tijd. Zij worden vaak “meegestraft” voor een delict dat zij zelf niet hebben gepleegd. Ze zitten niet in de gevangenis, maar ondervinden wel dagelijks de gevolgen van de detentie van hun partner, kind of ouder. Daarom gaan onze vrijwilligers ook op bezoek bij familieleden van gevangenen.

Deze bezoeken vinden vaak eens per drie of vier weken plaats bij het familielid van de gevangene thuis. Als vrijwilliger schrijf je na afloop van ieder bezoek een rapportage zodat de maatschappelijk werker op kantoor betrokken blijft en het traject goed kan begeleiden.

Vrijwilliger voor cursus herstel
Geïnspireerd door het gedachtegoed van herstelrecht heeft Gevangenenzorg Nederland de SOS Cursus ontwikkeld. SOS staat voor Spreken Over Slachtoffers, Schuld en Samenleving. Behalve over deze onderwerpen, wordt ook gesproken over verantwoordelijkheid en herstel. De cursus wordt binnen gevangenissen zowel in groepsverband als individueel gegeven door getrainde vrijwillige cursusleiders. Je wordt hierbij aangestuurd door maatschappelijk werkers van Gevangenenzorg Nederland.

Vrijwilliger pr en voorlichting
Onze vrijwilligers zijn meestal zo enthousiast dat ze graag vertellen over hun werk dat zij binnen Gevangenenzorg doen. Sta jij graag voor een groep? Dan is pr-vrijwilliger misschien iets voor jou! Het is in deze functie belangrijk dat je ook actief bent als bezoekvrijwilliger; je kunt dan vanuit je eigen ervaringen vertellen. Het kan zijn dat je vrijwillig gevangenen bezoekt, of familie van gevangenen of tbs-patiënten. Wil je pr-werk voor ons gaan doen? Meld je dan eerst aan als bezoekvrijwilliger. Na enige tijd kun je worden ingezet voor presentaties in jouw regio. Je bent ongeveer één avond per drie tot vijf weken op pad om een presentatie te verzorgen.

Training en begeleiding
Natuurlijk ga je niet zomaar aan de slag. We geven je een goede training en ook tijdens je vrijwilligerswerk wordt je begeleid door onze professionals op kantoor.

Enthousiast geworden?

Meld je aan! Ben je ook enthousiast geworden en wil je ook vrijwillig gevangenen bezoeken? Dan is het nu tijd om je aan te melden. Er volgt altijd een uitgebreid intakegesprek zodat je goed kunt afwegen of dit vrijwilligerswerk onder gevangenen bij je past.

Infokader